A COVID koronavírus okozta járványhelyzet miatt a MAZS Alapítvány programjainak személyes ügyfélfogadásai átmenetileg szünetelnek: szociális munkásainkat és családgondozóinkat telefonon és emailben lehet elérni. Ápolási és gondozási szolgáltatásait az Alapítvány zavartalanul folytatja.

Kritérium-rendszer

A szolgáltatások adhatóságát meghatározó, a Claims Conference által előírt kritérium-rendszer az alábbi::

1945. október 31. előtt született zsidó származású, a II. világháború alatt származása miatt üldöztetést elszenvedett és jelenleg Magyarországon élő holokauszt túlélő jogosult a Claims Conference által finanszírozott szolgáltatásokra. A támogatás minden esetben valamilyen szolgáltatás, nem pedig készpénz.

A jogosultság felülvizsgálatánál figyelembe kell vennünk az igénylő jövedelmét. A jövedelemhatár egyedül élők esetén 88.000 Forint, és minden további, egy háztartásban élő fő esetén plusz 44.000 Forint, így például két fő esetén 132.000 Forint. A jövedelemhatár túllépése nem kizáró ok a támogatásra, mert figyelembe veszünk más tényezőket is, mint például az egészségi állapotot és a magárautaltságot – vagyis hogy egyedül él-e a kérelmező vagy családtaggal, van-e bármilyen segítsége.

A rendelkezésre álló jövedelem kiszámításánál figyelembe vesszük a rezsi-, illetve a gyógyszerköltségeket is. A rezsiköltség esetében a beszámítható költségek közé sorolható a közös költség, a villany-, a gáz-, a víz-, a csatorna-, a fűtés- és a melegvíz költsége.

A támogatás megítélésénél szintén meghatározó a kérelmező mozgásképességének mértéke, vagyis hogy teljességében vagy részben önellátó-e az illető, lakáshoz, vagy ágyhoz kötött-e, illetve van-e bármilyen jellegű fogyatékossága. Figyelembe vesszük az olyan esetlegesen fennálló érzékszervi képességcsökkenést is, mint pl. a látás-, hallássérültséget is.

Tekintettel arra, hogy minden holokauszt túlélő esete egyedi, a támogatás mértéke is differenciált. Ez azt jelenti, hogy minél rosszabb az igénylő állapota és helyzete, annál magasabb mértékű támogatásban tudjuk részesíteni.