Szolgáltatásaink

A MAZS Alapítvány nehéz körülmények közt élő, gyermeket nevelő zsidó családok támogatására hozta létre a Családsegítő Szolgálatot 2007-ben.

A Családsegítő munkájának legnagyobb támogatója az amerikai JDC.

Munkánknak nagy lendületet adott Karen Jaffe nagylelkű adománya, amelyet az adományozó szándékát szigorúan követve a gyermekeket nevelő zsidó családok életminőségének javítására használ fel a Családsegítő. Hálásak vagyunk Merav Mendelbaumnak és családjának is, amiért jelentős adománnyal segítettek krízis helyzetbe került magyar zsidó családok életkörülményeinek rendezésében. Köszönettel tartozunk magyar adományozóinknak is, közülük különösen Vári Eszternek és családjának, akik, többek között, az online tanuláshoz szükséges nélkülözhetetlen eszközök beszerzésében segítenek.

Szakmai munkánk, szolgáltatásaink minősége és a zsidó közösségi intézményekkel kialakított jó kapcsolatunknak köszönhetően egyre több család részesül támogatásunkban. Legfontosabb küldetésünk, hogy a gyermekek számára a zsidó közösség természetes támasszá váljon.

Támogatott családjainkkal 3 szakképzett családgondozó szociális munkás foglalkozik. Feladatuk az egyéni tanácsadás, családra szabott támogatási lehetőségek felkutatása, biztosítása, más szociális intézményekkel való kapcsolattartás, a családok, gyermekek bevonása a közösségi életbe, programokba.

A JAFFE Családsegítő Szolgálat támogatási módjai:  

Szociális szolgáltatások

Mentálhigiénés segítségnyújtás, vagy életvezetési tanácsadás

Közösségi és szabadidős programok