Kritériumrendszer

A támogatás feltételei:

A MAZS Alapítvány Jaffe Zsidó Családsegítő Szolgálat programjába való bekerülés feltételei:

Zsidó vallású, származású, illetve kötődésű családok, akik

  • nappali tagozatos tanulót, vagy alapképzést követően érettségit adó tanulmányokat folytató tanulót nevelnek, aki még nem múlt el 25 éves.
  • másképességű (testi és/vagy szellemi fogyatékossággal élő) gyermeket, fiatalt nevelnek, aki még nem múlt el 25 éves

Állami gondozásba került, gyámság alatt lévő, illetve nevelőszülőknél élő zsidó gyermekek támogatására is van lehetőségünk, amennyiben még nem múlt el 25 éves és tanulói jogviszonnyal rendelkezik.

Kritériumrendszer:

A családok támogatásának mértékét a háztartás összbevételeinek és összkiadásainak különbsége alapján számoljuk ki, melyet elosztunk az egy háztartásban élők számával (barem). A barem mellett természetesen más tényezők is szerepet játszanak. Ilyenek pl. a családot körülvevő szociális háló jellege, az egyéb forrásokból kapott segítség, a családban előforduló súlyos betegség vagy állapot, lakáskörülmények, közüzemi vagy más jellegű tartozások, a szülők munkaerőpiaci helyzete, egyéb.

A támogatás mértéke:

A támogatás mértéke differenciált, minél hátrányosabb szociális jellemzőkkel rendelkezik egy család, annál nagyobb összegű támogatást vehet igénybe.

Az Alapítvány elismeri azt a tényt, hogy minden család esete egyedi. A támogatások megítélésénél elsősorban a gyermekek érdekeit vesszük figyelembe.