Kuratórium és Felügyelő Bizottság

Az Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága különböző, a MAZS működése szempontjából fontos szakmákat képviselő személyekből áll.

A Kuratórium tagjai aktívan részt vesznek a szervezet működési elveinek és stratégiájának kialakításában, az alapítványt érintő, fontos döntések meghozatalában.

A Kuratórium tagjai

Dr. Győri Péter – elnök

Heisler András Ferenc

Dr. Darvas Ágnes

Goldmann Tamás

Weisz Péter

A Felügyelő Bizottság tagjai

Terták Ádám – elnök

Dr. Komáromi Péter István

Dr. Katona Tamás Vilmos

Kutas László

Dr. Mayer Balázs